Berichten van deze auteur

REHVA publiceert COVID-19 richtlijnen

De Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations heeft een richtlijn gepubliceerd waarin advies wordt samengevat over hoe om te gaan met HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) of andere sanitaire gerelateerde systemen in gebouwen. Hierbij de link naar het document: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf Ook kunt u de website van de REHVA in de gaten …

Lees verder

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

De werkzaamheden in het kader van de informatieplicht energiebesparing bestaan uit het verzamelen van de benodigde gegevens per winkellocatie en het invoeren van deze data in het daarvoor door RVO ingerichte e-loket. U hoeft dus zelf geen toegang tot het E-loket aan te vragen !

Adiabatische bevochtiging op een gaskoeler

Ruim twee jaar geleden liet retailketen Plus alle nieuwe transkritische CO₂-systemen in zijn supermarkten voorzien van adiabatische bevochtiging op de gaskoeler. Op de gaskoeler zijn pads aangebracht waar op warme dagen water overheen wordt gevoerd. Meetresultaten op de warmste dag van dit jaar toonden aan dat de COP van de installatie bij een hoge buitentemperatuur …

Lees verder

De thermodynamica van koudemiddelen

Artikel geschreven door ir. B. van den Hoogen, verschenen in RCC Koude & Luchtbehandeling (RCC K&L) van juni 2018. Coolsultancy voerde de in dit artikel gebruikte berekeningen van de verschillende kringlopen uit. Intro: “De energieprestaties van een koelsysteem worden niet alleen bepaald door het ontwerp. Ook de thermodynamische eigenschappen van het koudemiddel spelen een belangrijke …

Lees verder

Interview – Experts over transkritische CO2-systemen

Steeds meer supermarkten stappen voor invriezen en koelen over op een transkritisch CO2-boostersysteem. Dit biedt veel voordelen, maar ook enkele uitdagingen. Twee experts – Rob Jans, eigenaar van projectmanagement- en adviesbureau Coolsultancy, en Jan Gerritsen, Manager R&D van installatie- en servicebedrijf Fri-Jado Retail B.V., bogen zich eind februari over een vijftal vragen over dit onderwerp. …

Lees verder

Trends in WTW bij moderne Nederlandse supermarkten

Doordat een groot aantal supermarkten het convenant energiebesparing bij supermarkten hebben ondertekend is het toepassen van WTW op de koel- vriesinstallatie nagenoeg gemeen goed geworden. In eerdere rapportages is reeds melding gemaakt van de afstemming tussen de verschillende disciplines (W en koeltechniek). Over het algemeen kan gezegd worden dat de W-installateur zich niet bewust is …

Lees verder

Onderzoek naar de koudemiddellekkage van HFK’s in 2009 bij Nederlandse supermarkten

In dit onderzoek is het gemiddeld in de praktijk optredende lekpercentage van R22 en HFK koudemiddelen bij koel- en vriesinstallaties in de Nederlandse supermarktbranche onderzocht. Hierbij is medewerking verkregen van een aantal supermarktorganisaties, doordat zij toestemming gaven aan de onderzoeker om de koudemiddel data bij de aangesloten koeltechnische installateurs op te vragen. Hierdoor is concrete …

Lees verder

CO2-koeling in supermarkt loont

Eind 2010 waren er bij de diverse supermarktketens circa dertig koel- en vriesinstallaties met CO2 als enig koudemiddel in gebruik. Sinds de marktintroductie in 2008-2009 worden de prestaties van deze installaties gemonitord en bewaakt. Niet alleen om de mate van de duurzaamheid te bewaken, maar vooral ook om de rentabiliteit van de keuze te checken. …

Lees verder

Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten – Update Juni 2011

Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 en een update t/m augustus 2010, en nu de laatste versie met een update t/m juni 2011. …

Lees verder

Alleen C02 als koudemiddel bij Plus Vermaning

Begin juli 2009 is in het Overijsselse Olst de supermarkt van Plus Vermaning heropend. De koelinstallatie in deze supermarkt is als een van de eersten in Nederland uitgevoerd met uitsluitend het natuurlijke koudemiddel R744 (C02) en is verder voorzien van een WTW-systeem. Een gasaansluiting is in de winkel niet meer aanwezig. Nu, een jaar later, …

Lees verder