Categorie: regelgeving

Wijzigingen Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Wijzigingen t.o.v. 2020 Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen), en C (transportmiddelen) is de eis aan investeringen om onder de generieke codes in aanmerking te komen gewijzigd. Voortaan wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering in plaats van naar de energie-besparing per geïnvesteerde euro. Hiermee wordt beter aangesloten bij andere regelingen. Lees …

Lees verder

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

De werkzaamheden in het kader van de informatieplicht energiebesparing bestaan uit het verzamelen van de benodigde gegevens per winkellocatie en het invoeren van deze data in het daarvoor door RVO ingerichte e-loket. U hoeft dus zelf geen toegang tot het E-loket aan te vragen !