Wat is hot en not bij koeling supermarkten

Deze presentatie is gehouden op het congres behorende bij de ‘Week van de Koude 2009’, die plaatsvond in Rotterdam op 8 december. De titel van het congres was: ‘Hoe houdbaar is Koeling in 2020?!’ Klik hier voor de link naar de website over het congres van SenterNovem.

Vanaf 2004 zijn een aantal Nederlandse supermarkten voorzien van milieuvriendelijke NH3-CO2 installaties (2x), HFK- CO2 installaties(15x) en CO2- CO2 installaties(5x). Belangrijk aspect voor toekomstig beleid is het op juiste wijze evalueren van de resultaten van de verschillende koeling installatieconcepten, met uitgebreide energiemonitoring. Verder is het noodzakelijk de effecten van individuele energiebesparende maatregelen in een breder kader te plaatsen zodat het uiteindelijke doel, het reduceren van de “primaire” energiebehoefte van de supermarkten, op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Sprekers: Rob Jans (Coolsultancy)
Doelgroep: Levensmiddelen, Supermarkten, Gemeenten

Klik hier voor de directe link naar de presentatie in pdf-formaat.