Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten

Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744
(C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft
zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update
t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten
welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en
vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Op 27 juni j.l. is er op initiatief van het Agentschap NL een bijeenkomst georganiseerd met
deskundigen op het gebied van CO2 koelinstallaties voor supermarkten. ( adviseurs en
installateurs ) Doelstelling van deze bijeenkomst was afspraken te maken over een uniforme
wijze van presenteren van monitoringresultaten. Dit rapport komt zo goed mogelijk tegemoet
aan deze wens en heeft gebruik gemaakt van de afgesproken standaard parameters m.b.t.
winkel- en buitentemperaturen.
Dit rapport inventariseert niet de economische aspecten van de verschillende koelsystemen.
Daarvoor zijn de (meer)investeringen voor CO2-koeling in deze eerste paar jaar nog net te
weinig marktconform, bij de eerste 10 veelal ROB-gesubsidieerde projecten. Leveranciers
geven aan vanaf 2011-2012 CO2-systemen te leveren die economisch rendabel zullen zijn, wel
gebruik makend van EIA fiscaal voordeel.(gebaseerd op maatregel 220212 regeling voor 2010)
Evenmin zijn er al energieprestaties over een heel bedrijfsjaar beschikbaar van de meeste van
de genoemde projecten.
Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Klik hier voor de directe link naar het rapport in pdf-formaat.
Op 27 juni j.l. is er op initiatief van het Agentschap NL een bijeenkomst georganiseerd met deskundigen op het gebied van CO2 koelinstallaties voor supermarkten. ( adviseurs en installateurs ) Doelstelling van deze bijeenkomst was afspraken te maken over een uniforme wijze van presenteren van monitoringresultaten. Dit rapport komt zo goed mogelijk tegemoet
aan deze wens en heeft gebruik gemaakt van de afgesproken standaard parameters m.b.t. winkel- en buitentemperaturen. Dit rapport inventariseert niet de economische aspecten van de verschillende koelsystemen. Daarvoor zijn de (meer)investeringen voor CO2-koeling in deze eerste paar jaar nog net te weinig marktconform, bij de eerste 10 veelal ROB-gesubsidieerde projecten. Leveranciers geven aan vanaf 2011-2012 CO2-systemen te leveren die economisch rendabel zullen zijn, wel gebruik makend van EIA fiscaal voordeel.(gebaseerd op maatregel 220212 regeling voor 2010) Evenmin zijn er al energieprestaties over een heel bedrijfsjaar beschikbaar van de meeste van de genoemde projecten.