Onderzoek naar de koudemiddellekkage van HFK’s in 2009 bij Nederlandse supermarkten

In dit onderzoek is het gemiddeld in de praktijk optredende lekpercentage van R22 en
HFK koudemiddelen bij koel- en vriesinstallaties in de Nederlandse supermarktbranche
onderzocht. Hierbij is medewerking verkregen van een aantal supermarktorganisaties,
doordat zij toestemming gaven aan de onderzoeker om de koudemiddel data bij de
aangesloten koeltechnische installateurs op te vragen. Hierdoor is concrete praktijkinformatie
verkregen over 834 supermarkten, op een landelijk totaal van 4300 (51%
filialen en 49% zelfstandige ondernemers). Uit de praktijkcijfers (2009) blijkt dat het
gemiddelde lekkagepercentage in de supermarktsector belangrijk hoger ligt dan
de jarenlang aangehouden forfaitaire waarde van 5% (in TEWI berekeningen bij het ROB
programma).

Om het volledige rapport te lezen kunt op de volgende link klikken: Rapport koudemiddellekkage.