Trends in WTW bij moderne Nederlandse supermarkten

Doordat een groot aantal supermarkten het convenant energiebesparing bij supermarkten hebben ondertekend is het toepassen van WTW op de koel- vriesinstallatie nagenoeg gemeen goed geworden. In eerdere rapportages is reeds melding gemaakt van de afstemming tussen de verschillende disciplines (W en koeltechniek). Over het algemeen kan gezegd worden dat de W-installateur zich niet bewust is welke invloed hij uitoefent op het energiegebruik van de koel- en vriesinstallatie.

Om het volledige artikel wat is verschenen in RCC Koude en Luchtbehandeling (juni 2012, 105e jaargang) te lezen kunt op de volgende link klikken: Trends in WTW .