De thermodynamica van koudemiddelen

Artikel geschreven door ir. B. van den Hoogen, verschenen in RCC Koude & Luchtbehandeling (RCC K&L) van juni 2018. Coolsultancy voerde de in dit artikel gebruikte berekeningen van de verschillende kringlopen uit.

Intro: “De energieprestaties van een koelsysteem worden niet alleen bepaald door het ontwerp. Ook de thermodynamische eigenschappen van het koudemiddel spelen een belangrijke rol. De hieruit voortkomende energetische prestaties zijn door onderzoekers Cavallini, Zilio en Brown in kaart gebracht. Ze zijn een goed uitgangspunt voor het ontwerp van een efficiënt koelsysteem.”

Lees verder: De thermodynamica van koudemiddelen