Wijzigingen Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Wijzigingen t.o.v. 2020

Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen), en C (transportmiddelen) is de eis aan investeringen om onder de generieke codes in aanmerking te komen gewijzigd. Voortaan wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering in plaats van naar de energie-besparing per geïnvesteerde euro. Hiermee wordt beter aangesloten bij andere regelingen. Lees hier meer.