Coolsultancy Rob Jans

Coolsultancy Rob Jans is een bedrijf dat sinds 1 september 2005 actief is op de Nederlandse markt en kan bouwen op meer dan  40 jaar ervaring. Expertise is dan ook aanwezig voor projecten in de airconditioning, commerciële- en industriële koudetechniek.

Coolsultancy Rob Jans

Is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de koudetechniek in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle daaraan verwante technieken.

Belangrijke aspecten hierbij zijn de aandacht voor milieuvriendelijke systemen, energiemonitoring en het stimuleren van “innovaties” binnen het vakgebied.

Koeltechnisch advies, co2, onderzoek co2, statusrapport co2, koeltechniek advies, koelcel advies, koeltechnisch advies rob jans, coolsultancy rob jans.