Terug naar Informatie

Koudemiddelen

HFK’s worden sinds 2015 uitgefaseerd. In 2018 kan fors minder worden geproduceerd.  Zie onderstaande tabel. 

HFK’s met een hoog GWP worden nog veel gebruikt terwijl het aanbod dus sterk afneemt. Gevolgen :

  • tekort of zelfs gebrek aan bepaalde gassen waardoor de bedrijfszekerheid gevaar loopt.
  • enorme prijsstijgingen ( stijgingen van honderden % per jaar )

November 2018

———————————————————————————————————————————————————-

Alhoewel er nog geen wettelijke beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van R404A en R507A is het raadzaam andere koudemiddelen uit de HFK-groep te nemen met veel betere milieueigenschappen.

R407A en R407F lijken een goed alternatief waarbij de GWP met ± 50% wordt gehalveerd hetgeen met een gemiddeld lekpercentage van 10,5 % bij de Nederlandse supermarkten zorgt voor een aanmerkelijk lagere CO2 uitstoot. Tel daarbij op de geclaimde COP verbetering van ± 5% en de relatief lage meerinvesteringskosten en de winst is ook nog in de exploitatiekosten terug te vinden.

Januari 2013

———————————————————————————————————————————————————–

Het koudemiddel HFK-404A ( en HFK-507 ) is al jarenlang aanvaard als de meest geschikte oplossing voor de supermarktbranche. Met name de toepassing van boosterconcepten waarbij gewerkt kan worden met één koudemiddel voor koel -en vries heeft deze keuze uiteindelijk bepaald. Binnenkort wordt er in Heerlerheide een nieuwe Plus supermarkt gebouwd waarbij de keuze is gevallen op de combinatie van HFK-410A met R744            ( CO2 ). Uit vooronderzoek is gebleken is dat het toepassen van HFK-410A een energiebesparing geeft van ± 15% op het verbruik dat door de compressoren wordt veroorzaakt. ( REC )  Dit zal waarschijnlijk een nieuw tijdperk inluiden waarbij HFK-410A ook voor de standaard booster installaties toegepast zal gaan worden. De vraag hierbij is niet of maar wanneer  en door welke installateur dit voor het eerst gerealiseerd zal worden.

De keuze voor HFK-410A is tot stand gekomen na het vergelijk van twee mogelijke oplossingen :

R134a :

  • Voordeel : GWP = 1300. Dit is bijna 3x zo laag als R404A.
  • Voordeel : Lagere drukken. ( lekpercentage lager ?! )
  • Nadeel : Een hoger benodigd slagvolume.

R410A :

  • Voordeel : GWP = 1900. Dit is bijna 2x zo laag als R404A.
  • Voordeel : Geeft een lager energieverbruik.
  • Voordeel: Lager benodigd slagvolume.
  • Nadeel : Hogere drukken ( lekpercentage hoger ?! )

April  2008