Terug naar Informatie

Wetgeving

Europese F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014

Informatieblad L45 Regelgeving voor koelinstallaties

Logboek :                                                                                                                                                      Voor het logboek of apparatuurregister geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 kG of meer kG koudemiddel naar 5 of meer ton CO2-equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

 Kenplaten :                                                                                                                                                Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur cq installaties worden voorzien van kenplaten cq etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kG ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid CO2-equivalenten tonen ( in de taal van het land waarin de installatie op de markt wordt gebracht ). Als het een hermetisch gesloten apparaat betrfet moet ook dit vermeld worden.

De kern van de herziening van de F-gassenverordening is een geleidelijke afbouw van het op de markt brengen van HFK’s. Het op de markt brengen van HFK’s wordt teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Het volledige terugfasering-schema is:

 2015 – 100%                                                                                                                                                    2016-2017 – 93%                                                                                                                                          2018-2020 – 63%                                                                                                                                          2021-2023 – 45%                                                                                                                                        2024-2026 – 31%                                                                                                                                        2027-2029 – 24%                                                                                                                                        2030 – 21%  

Bijvulverbod koudemiddel GWP >2500 Eén van de extra maatregelen is het verbod op bijvullen van koelinstallaties die gevuld zijn met een HFK met een GWP groter dan 2500 (zoals R404A en R507A) :

 Bijvulverbod voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP >2500 per 1 januari 2020                                                                                                                                  Bijvullen toegestaan met geregenereerd/ gerecycleerd HFK-koudemiddel tot 1 januari 2030 Het bijvulverbod geldt niet voor installaties :                                                                                                met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2 equivalent (lees <10 kg R507A/ R404A)                militaire apparatuur                                                                                                                                      vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C.