Diensten

Koeling + Advies = Coolsultancy Rob Jans

Voor wie?

Supermarkt zelfstandig ondernemer
Supermarktorganisatie
Koeltechnische installateur

 

 

Supermarkt zelfstandig ondernemer :

Exploitatie :

Alleen Korte termijn ? of ook lange termijn ? Niet alleen de initiële investering is belangrijk maar ook de kosten welke jaarlijks terugkomen (energie, onderhoud etc.) zijn van belang bij de keuze voor een bepaald systeem of leverancier.

Extra kosten :

Nee, het inschakelen van Coolsultancy levert gegarandeerd een betere kwaliteit van uw installatiewerk. Hierdoor geen problemen achteraf met gemeentelijke instanties omtrent geluidsproblematiek of dat de Koeltechnische installatie bij extreme condities het laat afweten waardoor hoge productschades kunnen ontstaan en u vrijwel zeker te maken krijgt met omzetderving.

Subsidies :

Welke subsidies zijn van toepassing (EIA , MIA/VAMIL , ROB etc.) en worden deze ook werkelijk door u als ondernemer verkregen ? Blijkt achteraf dat niet voldaan is aan de subsidievoorwaarden dan kan het zijn dat de subsidie in het geheel niet uitgekeerd wordt. Coolsultancy haalt het optimale uit de mogelijke subsidieregelingen en verzorgt voor u de complete aanvraag en administratieve afhandeling op basis van “no cure no pay”

Offertevergelijk :

Welke Koeltechnisch installateur voldoet het best aan de hierboven omschreven items ? Hierbij vindt een toetsing plaats aan het meest recente bestek van de overkoepelende supermarktorganisatie. (indien van toepassing !) Beoordeling van het energieverbruik aan de hand van de uitkomsten van het EKS programma, waarmee de offertes vergezeld moeten worden, en welke per 1 maart 2006 door veel CBL leden verplicht gesteld gaat worden. Overzichtelijke technische- en commerciële eindrapportage.

Oplevering :

Controle bij oplevering van het installatiewerk. Zijn alle in het voortraject afgesproken zaken ook daadwerkelijk gerealiseerd. Samen met de Koeltechnische installateur welke het project uiteindelijk gerealiseerd heeft vindt oplevering plaats. Rapportage van de geconstateerde tekortkomingen.

Servicecontract :

Gewijzigde wetgeving ( F-gassen besluit ) heeft o.a. invloed op het aantal verplichte STEK beurten welke door het servicebedrijf uitgevoerd dient te worden. Hoe zit het met het verzorgen van uw verplichte HACCP registraties en NEN 3140 inspectie ? Coolsultancy analyseert voor u het servicecontact van de desbetreffende koeltechnische installateur en kijkt of de servicekosten niet onnodig hoog zijn.

Adap-Kool® :

Controle, op afstand, van de invoerparameters bij elektronische besturingen van het type

Adap-Kool®. Hiervoor dienen door de desbetreffende installateur inloggegevens en een tijdelijk passwoord ter beschikking te worden gesteld.

Energierekening :

Met een simpele energiescan door Coolsultancy is te bepalen of de huidige installatie nog wel voldoet aan de uitgangspunten van het ontwerp. Veelal worden in de onder-houdsperiode “korte termijn oplossingen” gecreëerd welke strijdig zijn met de oor-spronkelijke uitgangspunten om te komen tot een zo laag mogelijk energieverbruik.

Energie :

In 1999 hebben overheid en CBL een energieconvenant afgesloten waarbij vergaande afspraken omtrent energiebesparende maatregelen zijn afgesproken, zoals een verbetering van de energie efficiency van 32% t.o.v. 1995 en te streven naar een aandeel duurzame energie van 5%. Voldoen wij hieraan ?  Zijn wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied (persgasontdooiing, warmteterugwinning met een supermarkt zonder CV ketel)? Coolsultancy heeft de kennis, het overzicht en de ervaring.

Monitoring :

Het monitoren van het energieverbruik ( meten = weten ) van de filialen. Afhankelijk van de bestaande configuraties en wensen kan Coolsultancy dit voor u verzorgen. Voordeel: het in één hand houden van de expertise op het gebied van koeltechniek, zijnde de grootste energieverbruiker van een supermarkt, energie-efficiency en energie-management in  het kader van de MJA. ( combinatie met HACCP )

Good Housekeeping :

Maak uw filiaalmanagers attent op de door hun beïnvloedbare aspecten van het energieverbruik en u kunt per filiaal 4 – 9 % op het totale elektriciteitsverbruik besparen! Deze kennis kan per filiaal middels een powerpoint presentatie ter beschikking gesteld worden.

Subsidies :

Vaak worden de subsidiemogelijkheden uit de ander disciplines, centrale verwarming en elektrotechniek, niet meegenomen. Coolsultancy haalt het optimale uit de mogelijke subsidieregelingen en verzorgt voor u de complete aanvraag en administratieve afhandeling op basis van “no cure no pay” 

Milieu :

Geluid, stoffen welke de ozon laag aantasten dan wel een effect hebben op het broeikaseffect etc. Visie met betrekking tot het gebruik van nieuwe en/of natuurlijke koudemiddelen zoals Ammoniak/COen of CO2 /CO2.

HACCP :

Als laatste schakel in de keten van producent naar consument speelt de supermarkt een belangrijke rol. De meubels in uw filialen moeten dus voldoen aan de temperatuurspecificaties welke voor uw producten wettelijk zijn voorgeschreven. ( combinatie met Monitoring )

CE-markering :

Voldoen mijn leveranciers aan alle facetten (machinerichtlijn, PED etc.) voor het afgeven van deze markering ? Ce-markering is geen kwaliteitskeurmerk, maar een verklaring van overeenstemming met de wet en als zodanig dus noodzakelijk.

Besluit drukapparatuur :

De eigenaar gebruiker van ( bepaalde ) drukapparatuur dient een keuring voor ingebruikname te laten uitvoeren. Coolsultancy kan deze verplichte Keuring Voor Ingebruikname , met een AKI ( Aangewezen Keurings Instantie ) voor u coordineren.

Ontwerpeisen :

Een aantal organisaties werkt al met een koeltechnisch bestek waarin de ontwerpeisen  en veel van de vorige zaken zijn vastgelegd. Het onderhoud van dit bestek is echter belangrijk omdat het vakgebied continu in beweging is. Houden de installateurs zich op alle fronten aan dit bestek, of worden er soms creatieve oplossingen bedacht? Vanwege de complexheid van deze materie is dit voor niet gespecialiseerde mensen vrijwel niet meer te controleren.

Subsidies :

Welke subsidies (EIA , MIA/VAMIL , ROB etc.) zijn er eventueel van toepassing op mijn projecten. Subsidies kunnen uiteindelijk een belangrijke rol spelen bij het “scoren”  van een project. Eindgebruikers zijn over het algemeen niet op de hoogte van de specifieke subsidiemogelijkheden uit uw vakgebied. Het is dus aan u om deze subsidie-mogelijkheden aan te dragen en daardoor de investeringskosten voor de eindgebruiker te verlagen. Coolsultancy kan u behulpzaam zijn hierbij en verzorgt voor u de complete aanvraag en administratieve afhandeling op basis van “no cure no pay”

Leidingselecties :

Veelal vinden leidingselecties plaats aan de hand van “staatjes” waarvan de uitgangspunten niet (meer) bekend zijn. Soms worden de aansluitingen van de basis componenten (verdamper , compressor) als uitgangspunt gehanteerd.  Coolsultancy heeft een zeer gebruiksvriendelijk software pakket ontwikkeld voor het berekenen van systemen met zowel enkelvoudige- als meervoudige verbruikers. Hierbij kunnen zuig- en vloeistofleidingen, pers- en condensaatretourleidingen en de nominale koudemiddel-vulling bepaald worden. De gangbare koudemiddelen zijn standaard opgenomen maar ook speciale koudemiddelmodules op klantspecificatie kunnen worden voorzien. Opties voor booster- en monoflow systemen. Een Co2 cascade systeem is op dit moment in ontwikkeling.

EKS :

In samenwerking met SenterNovem en het CBL is er een software pakket ontwikkeld om het energieverbruik van supermarkten op voorhand, op een uniforme wijze, te kunnen berekenen. Het CBL gaat zijn leden stimuleren om bij alle offerte aanvragen, vanaf 1 maart 2006,  te eisen dat de koeltechnische leverancier een berekening middels dit programma dient bij te voegen. Dit software pakket is gratis te verkrijgen via SenterNovem of, in een later stadium, te downloaden via mijn website.

Koellastberekeningen :

De bekende vuistregels (? Watt/m3) worden in ons vakgebied rijkelijk toegepast. Dit blijft echter vaak beperkt tot de speciale markt of sector waarin men actief is. Wil men buiten deze gebaande paden treden dan is kennis noodzakelijk om de eindgebruiker te kunnen overtuigen. Coolsultancy heeft deze kennis en kan u hierbij behulpzaam zijn.

Individuele ondersteuning :

Ondersteuning op het gebied van koeltechniek in het algemeen. Uitleg over de, binnen het vakgebied,  meest toegepaste proces diagrammen (Log P/H en het Mollierdiagram) om zelf berekeningen te kunnen maken en niet afhankelijk te zijn van specifieke toeleveranciers.

Coolcontroller®

Het specialisme van Coolsultancy Rob Jans, koeltechniek binnen de supermarkt en het specialisme van AVIC, draadloze meetsystemen, hebben geleid tot een onafhankelijk meetsysteem. Dit meetsysteem, de Coolcontroller ® , geeft managementinformatie over de optimale balans tussen energieverbruik en de juiste (HACCP) producttemperaturen. De conventionele (gangbare) koelsystemen worden geregeld op een gemeten lucht (ruimte) temperatuur.  De …

Opdrachtgevers

                                                  Marketing & Technology Consult B.V. / Rijen La Boucherie / Made Johnson Controls / Dordrecht Hoeijmans-Expertise / Eindhoven CoopCodis / Velp De Raad Vastgoed / Katwijk Shin-Etsu / Pernis VAN …

Energie-audit

12 juni 2015 Verplichting energie-audit wordt uitgebreid Ook niet-convenant deelnemers verplicht besparingsmogelijkheden in kaart te brengen Alle EU-lidstaten zijn verplicht de Energie-efficiëntierichtlijn (EED, 2012)  te implementeren in de nationale wet- en regelgeving. Nederland heeft daarbij  zoveel mogelijk aangesloten bij het bestaande kader van de MEE- en MJA-3 convenanten en afspraken die deel uitmaken van het Ser Energieakkoord voor …